Ninja Scroll (1993) Anime


Edición de Manga Video (España) 
Versión doblada en español


Trailer en inglés:


rarovhs

0 comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...